МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ НА ПРОПАН БУТАН И МЕТАН

УЗАКОНЯВАНЕ НА
АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ

Важно да знаете!

Какво трябва да направим след монтаж на газова уредба?

Съгласно разпоредбите на Наредба Н-3 от 18 февруари 2013 г. За изменение в конструкцията на регистрираните ППС, при монтиране на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), МПС подлежи на проверка за съответствие с приложимите технически изисквания:

Чл. 20. (1) При допълнително монтиране в МПС на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), се спазват съответно изискванията на точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно: I. Одобряване на специфично оборудване на моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система на задвижване. II. Одобряване на превозно средство, снабдено със специфично оборудване за използване на втечнени нефтени газове като гориво в техните двигатели, по отношение на монтажа на такова оборудване – Правило № 67 на ИКЕ – ООН, или точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно одобрението на: I. Специалните компоненти на моторните превозни средства със системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ. II. Превозните средства, по отношение на монтирането на специални компоненти, чийто тип е одобрен, за системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ – Правило № 110 на ИКЕ – ООН, така както са посочени в приложение № 1.

Затова, за да сте спокойни, че няма да се сдобиете с глоба при някой проверка от пътен полицай на пътя е необходимо да регистрирате вашата газова уредба.
Необходими документи и стъпки, които трябва да направите:

1. Протокол за поставената АГУ – Това е протокол за монтажа на газовата ви уредба, който се издава от оторизиран сервиз. Сервиз ВД Моторс издава необходимия протокол. Ако ви липсва такъв протокол, трябва да се обърнете към сервиза, който ви е поставил газовата система. Този документ е важен и трябва да присъства в документацията ви за узаконяване. Ако притежавате този протокол, можете да преминете към стъпка номер 2.

2. Сертификация от КТПГУ ( контролно-технически пункт за проверка и сертификация на газови уредби ) – Със протокола за монтаж на АГУ трябва да отидете във специален пункт за проверка и сертифициране на инсталираната газова система. Там ще проверят газовата уредба и ще проверят протокола. В него пише всички данни за газовата бутилка, монтирана сонда, газовата система и МПС на което тя е монтирана. Този документ е важен също и не можете без него. Ориентировъчната цена е около 40 лв. За съжаление, тя не е с фиксиран държавен стандарт и на места може да е по-скъпо, а на други места по-евтино. Ако вече сте се сдобили и с този документ, преминете към стъпка номер 3.

Бележка: Важно е да сте със валидна ( платена ) ГО ( гражданска отговорност ) и ГТП ( годишен технически преглед ) преди да посетите КАТ!
3. Смяна на талони в КАТ – След като вече имате всички документи с тях, можете да отидете в КАТ и да си смените талоните (малък и голям) на вашето МПС. Не се минава през канали за технически преглед, така че бъдете спокойни, чака се само на гишето за таксата в банката и гишето за смяна на талони в КАТ. Може предния ден или от друга банка, която позволява предварително да си платите таксата за смяна на талони, да не се редите на допълнителни опашки.
Носете със себе си личната си карта или пълномощно, ако ще представлявате друг човек.

УСЛОВИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ

1. Газовата бутилка и нейната годност – Годността на газовата бутилка е 10 години и за да е законна газовата ви уредба по новите изисквания не само в ЕС, но и в други държави не можете да карате със стара газова бутилка, както и без евро сонда. Ако бутилката ви е на 8-9 години и е със евро сонда, ще можете да преминете всички проверки, както и да смените талоните, но следващата година ще трябва да смените газовата бутилка ( около 200,00-250,00 лв. в зависимост от големината и кой сервиз ще ви я смени ), да получите протокол за това и след това да минете за сертификация през КТПГУ за да направят проверка и да въведат номера на новата бутилка.

2. Газови уредби монтирани след септември 2014-та – Всички автомобили с монтирани АГУ след септември месец 2014-та година трябва да преминат през всичките стъпки описани по-горе за да бъдат узаконени и вписани в талоните на автомобила.

3. Газови системи монтирани преди септември 2014-та година – Смяната на талоните може да се извърши само със удостоверението за ГТП с отразено наличие на газова уредба. Не се преминава през пункт за първоначална проверка и сертификация за монтаж, Но ако газовата ви бутилка е на 10 години или повече, ще трябва първо да я смените с нова и след това да сменяте талоните в КАТ. Разбира се носете си със себе си и протокола, който са ви издали от сервиза за смяната на газовата бутилка в който са отразени данните на бутилката и други важни данни.

4. Пропуснати срокове – Ако притежавате протокола за монтаж на газовата система и документа за сертификация и сте изтървали 3 годишния срок, можете да отидете директно в КАТ за смяна на талоните без да ви глобят. Но ако ви спрат на пътя за проверка преди да сте отишли в КАТ имайте в предвид, че подлежите на глоба.

5. За собственици със вече вписани АГУ в талоните, които искат да сменят системата си или газова бутилка – Не е нужно да сменяте наново талоните на вашето МПС, но трябва да притежавате протокола от лицензиран сервиз, както и да минете през пункта за лицензиране ( КТПГУ ) в който ще отразят в системата смяната. Това е важно защото всяка система и бутилка притежават собствени номера, които трябва да са вписани в Базата с данни.