МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ НА ПРОПАН БУТАН И МЕТАН

Монтаж на автомобилни газови уредби за автомобили с директно впръскване на горивото ( FSI,TFSI, TSI, TFSI, TCe, GDI )

Напоследък автомобилните производители масово преминават от индиректно към директно впръскване на произвежданите от тях двигатели. По надолу ще обясним какво представлява то, неговите особености и начина по който може да се конвертират тези двигатели на алтернативни горива.

 

-Какво е директно впръсване: при стандартното бензиново впръскване горивото се подава на порции във всмукателните колектори, неподсредствено пред всмукателните клапани ( обикновено с налягане 2-5 бара), след което бива засмуквано през входящите клапани. При двигателите с директно впръскване горивото се подава директно в горивната камера с голямо налягане (80- 180 бара).

 

-Предимства и недостатъци на директно впръскване: при този начин на подаване на горивото значително се намалява вероятността от детонационно горене. По този начин двигателя може да работи с по-бедни смеси и с по-голяма степен на сгъстяване. Ето защо тези двигатели се отличават с по-голямо КПД и са по-икономични. Недостатъка е че са по-скъпи за производство и поддръжка. Също така са и по-трудни за конвертиране на алтернативни горива.

 

-Трудности при конвертиране: при монтажа на газов инжекцион на двигатели с индиректно впръскване бензиновите дюзи се спират напълно и двигателя работи само на газ. При дирекното впръскване
Впръскване бензиновите дюзи се намират в самата горивна камера. Ако бъде спряно напълно подаването на гориво те ще се запушат, прегреят и повредят. Затова този проблем се решава чрез постоянно подаване на малки порции бензин през тях, дори когато двигателя работи на газ.
При конвертираните на двигатели с директно подаване на гориво разхода на бензин е 20-25% и 75-80% газ.

 

-Конвертиране на газ: След масовото навлизане на тези двигатели на пазара големите производители на газови инжекциони вложиха много средства и знания. В момента на пазара вече монтираме системи за директно впръскване от 3-то, 4-то поколение. Отзивите от нашите клиенти с монтирани такива са: надеждност, отлична динамика, намаляване с 40% разходите за гориво.

 

Особеното при този тип автомобили е че за всеки двигател има различна софтуерна и хардуерна настройка (необходим ни е код на двигателя за наличност).
Работим със системи на утвърдени с качеството си производители – KME, LPG TECH, AC Stag.